Szczeliniec Wielki

Szczeliniec Wielki (919m) najwyższy szczyt Gór Stołowych, uformowany został w kształcie skalnego bastionu o pionowych urwiskach przechodzących ku dołowi w rumowiska skalne, które w niższych partiach zarośnięte są lasem o miękkim podszyciu. Urwiste zbocza dochodzą do wys. 100m, a szczeliny skalne – od których wywodzi się  nazwa – maja do 20m głębokości. Spłaszczenie szczytowe stanowi ścisły rezerwat. Znajduje się w nim zbiorowisko rozmaitych form skalnych kształtami przypominającymi postacie ludzi i zwierząt. Nad urwiskami jest kilka tarasów widokowych. Przejścia między formami skalnymi tworzą labirynt.

W 1790 osobliwości Szczelińca Wielkiego zwiedzili wielki poeta niemiecki Johan Wolfgang Goethe i król Prus Fryderyk Wilhelm II. W 1800 na szczycie był równiez John Quincy Adams , późniejszy prezydent USA. W jego „Listach o Sląsku” jest wzmianka o przewodnikach prowadzących na górę; Adamsa prowadził przewodnik z latarnią . Według zapisu z 1843 przewodnictwem trudnił się sołtys z Karłowa F. Pabel pobierający 5 groszy srebrnych – dzieci i służba płacili połowę.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć w galerii.