Błędne Skały

Błędne Skały (852m) – znacznych rozmiarów labirynt skalny w zachodnim zakończeniu stoliwa Skalniaka, wielka osobliwość przyrodnicza i jedna z głównych atrakcji krajoznawczych Gór Stołowych. Lawice piaskowcowe są pocięte siecią pionowych szczelin, biegnących w trzech głównych kierunkach. Są one rozszerzone do głębokości 6-10m, niekiedy sklepione, tworząc skomplikowana sieć przejść i chodników. Część skał posiada fantastyczne kształty, upodabniające je grzybów, baszt i stołów, posiadających niekiedy własne nazwy. Do bardziej znanych należą Kurza Stopka, Tunel i Kuchnia. Przy wejściu do Błędnych Skał zabezpieczony barierami punkt widokowy z rozległymi widokiem na Sudety Srodkowe i Zachodnie. Przez labirynt skalny prowadzi szlak turystyczny, schodzenie z którego jest niedozwolone.