Narożnik

Narożnik (851m) – wyraźna kulminacja w płd. części Gór Stołowych, wznosząca się bezpośrednio nad ich urwistą południową krawędzią. Jej najwyższą część stanowi silnie spękane stoliwo piaskowca, ku płd. przechodzi ono w rejon o bogatej rzeźbie skalnej – Białe Skały. Szczytowe partie Narożnika są doskonałym punktem widokowym.